به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در میان محموله های مخدر کشف شده توسط ماموران گمرک در روزهای گذشته دو نوع ماده مخدر جدید که به تازگی تولید و توسط سوداگران وارد بازارهای جهانی شده نیز مشاهده شده است.

براساس این گزارش، این دو ماده مخدر جدید یکی از خانواده روان گردان ها با نام N.P.S است که از ترکیب مواد مخدر گیاهی و متامفتامین تشکیل می شود و دیگری از خانواده قرص های مخدر جدید از نوع YATA بوده و حاوی متامفتامین و کافیین است.

همچنین ماموران گمرک در روزهای اخیر موفق شدند مقدار 15 کیلو بذر شاهدانه از قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.

انواع قرص های ترامادول و متادون نیز از دیگر کشفیات ماموران گمرک در روزهای اخیر بوده است.

بر اساس این گزارش، کشفیات مواد مخدر توسط ماموران گمرک در ماه های اخیر سیر صعودی داشته و بطور عمده به دلیل تجهیز گمرکات مسافری به تجهیزات کنترلی پیشرفته، افزایش آموزش پرسنل در حوزه مواد مخدر صنعتی، سنتی و قرص های روان گردان و همچنین دیگر اقدامات اطلاعاتی- امنیتی توسط ماموران گمرک بوده است.

گمرک ایران سال گذشته از سوی مرکز اطلاعات و امنیت سازمان جهانی گمرک به عنوان یکی از گمرکات برتر جهان در مبارزه با مواد مخدر شناخته شد.