به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، الله کرم نوشت: بدین وسیله اعلام می شود مواردی از مطالب این پست، پس از بررسی دقیق به دلیل عدم صحت، برداشته یا اصلاح شد. لذا اگر سوء برداشتی شده است عذرخواهی می شود.