به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جمعی بازنشستگان فولاد بهارستان امروز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق آیین نامه معتبر فولاد، مکلف نمودن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینه های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه های سنواتی شدند.

بازنشستگان فولاد یادآور شدند؛ با تصویب بند 9 بودجه سال 91 صندوق بازنشستگی فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است که این امر موجب سرگردانی بازنشستگان شد.