به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح این طرح با 125 رای موافق، 38 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه جایگاه و اختیارات سازمان ملی استاندارد براساس سیاست های کلی اصل 44 و قوانین بالا دستی ارتقاء پیدا می کند.

در ماده 1 اصلاحی این طرح آمده است که در اجرای بند (4- 21) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه وتقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (24) سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند (30) سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین می گردد.