به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در پی توافقنامه وین که در نشست یک صد و هفتاد و یکم سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) سی ام نوامبر ٢٠١٦ (١٠ آذر ماه ٩٥) تصویب شد، وزیران کشورهای عضو این سازمان روز شنبه ١٠ دسامبر (٢٠ آذر ماه) با شماری از وزیران کشورهای تولید کننده نفت غیرعضو در دبیرخانه اوپک در وین ملاقات کردند.

ریاست این نشست به طور مشترک با محمد بن صالح الساده، رئیس اوپک و وزیر انرژی و صنعت کشور قطر، و الکساندر نواک، وزیر انرژی فدراسیون روسیه، بود.

این نشست بر حقوق مردم و ملت ها برای حاکمیت دائمی بر ثروت ها و منابع طبیعی خود تاکید کرد.

با در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار نفت و دورنماهای کوتاه و میان مدت آن، این نشست همکاری مشترک کشورهای صادر کننده نفت را برای دستیابی به ثبات دائم و پایدار در بازار، به نفع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت ضروری دانست.

این نشست خاطرنشان کرد که کشورهای عضو اوپک در ملاقات سی ام نوامبر ٢٠١٦، تصمیم گرفتند که برنامه کاهش تولید به میزان یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز را از اول ژانویه ٢٠١٧ اجرا کنند.

کشورهای عضو اوپک در این نشست در راستای این تصمیم، تعهد خود را به ثبات و توازن بازار نفت و همچنین اهمیت پیوستن دیگر کشورهای تولید کننده نفت به تلاش های آنان، اعلام کردند.

کشورهای جمهوری آذربایجان، پادشاهی بحرین، برونئی دارالسلام، گینه استوایی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، سلطان‌نشین عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری سودان و جمهوری سودان جنوبی و  دیگر تولید کنندگان غیرعضو اوپک، در این نشست تمایل خود را برای دستیابی به ثبات در بازار که به نفع همه کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت است، ابراز کردند.

کشورهای یاد شده بر این اساس پیشنهاد کردند که تولید نفت خود را با در نظر گرفتن شرایط و دورنمای عمومی حاکم بر بازار، از اول ژانویه ٢٠١٧ به مدت ٦ ماه که برای یک دوره ٦ ماهه دیگر نیز قابل تمدید است، به صورت داوطلبانه یا از طریق کاهش مدیریت شده، تنظیم کنند.

این کشورها و اعضای اوپک بر ضرورت همکاری مشترک برای کمک به ایجاد ثبات در بازار نفت متقاعد شده اند و به این توافق ها دست یافته اند:

- اوپک تصمیم خود را در سی ام نوامبر ٢٠١٦ در باره ترتیبات توافق شده در پی تفاهم فراگیر در باره تنظیم تولید این سازمان بار دیگر اعلام می کند؛

- کشورهای جمهوری آذربایجان، پادشاهی بحرین، برونئی دارالسلام، گینه استوایی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، سلطنت عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری سودان و جمهوری سودان جنوبی  به صورت داوطلبانه یا از طریق کاهش مدیریت شده، به کاهش تولید نفت خود متعهد می شوند. در این ارتباط، در باره دستیابی به هدف کاهش تولید مشترک ٥٥٨ هزار بشکه در روز برای تولید کنندگان ذکر شده، توافق شد؛

- دو کشور غیر عضو اوپک که در این نشست حضور یافته اند به کمیته نظارت وزارتی اوپک متشکل از وزیران نفت خواهند پیوست. ریاست این کمیته با کویت و ریاست علی البدل آن با فدراسیون روسیه خواهد بود و با کمک دبیرخانه اوپک فعالیت خواهد کرد؛

- تقویت همکاری از جمله از طریق تحلیل و دورنمای مشترک با در نظر گرفتن تضمین بازار پایدار نفت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان؛ و 

- بررسی مداوم وضع همکاری این کشورها در سطوح فنی و وزارتی.

این نشست در پایان مراتب قدردانی خود را از دولت و مردم جمهوری اتریش و همچنین مسئولان شهر وین برای میهمان نوازی گرم و ترتیبات عالی برای برگزار این نشست ابراز می دارد.