به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، سید فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در صحن علنی امروز بهارستان در تذکری بیان کرد: تذکر اینجانب در خصوص ضرورت تعجیل در صدور مجوز اتحادیه های مورد تقاضای دانشجویان عزیز است که بیش از یک سال از ارائه در خواست آنها می گذرد می باشد. 

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان خواهان چند صدایی هستند و نه تک صدایی اظهار داشت: دانشگاه زنده و فعال را نشان حیات جامعه بدانیم و دانشگاه منفعل را علامت بیماری جامعه قلمداد کنیم. 

حسینی خطر نشان کرد: نسل سوم انقلاب و آرمان خواه دانشگاهی، خواهان دانشگاهی امن هستند و نه امنیتی لذا از نگاه امنیتی به دانشگاه و دانشجویان بپرهیزیم و آنها را بیش از این در انتظار مجوز اتحادیه ها معطل نگذاریم.