به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، ستاد تبلیغات جنگ یمن از وقوع انفجار و آتش سوزی وسیع در انبار مهمات ارتش سعودی در نجران به دنبال حمله توپخانه یمنی ها خبر داد.

به دلیل وجود مقدار زیادی اسلحه و مهمات در این انبارها انفجار و آتش سوزی مدت ها ادامه داشت.