به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، بشار اسد در این پیام تاکید کرد: با آزادی حلب، وضعیت سوریه و منطقه و جهان به دو بخش قبل از آزادی حلب و بعد از آزادی حلب تقسیم خواهد شد.

اسد ادامه داد: زمان و تاریخ با هم در ارتباطند، اما مردم زمان را به یاد نمی آورند، بلکه تاریخ را به یاد خواهند آورد و حلب، تاریخ ساز شد.

رییس جمهوری سوریه افزود: همه در حال حاضر خوشحالند و به هم تبریک می‌گویند و من نمی خواهم فقط همین عبارت را تکرار کنم و تبریک بگویم، چون این دستاورد فراتراز تبریک گفتن است.