به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، صبح امروز به پرونده روزنامه آفتاب یزد و سایت تابناک در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

مدیر مسئول، خبرنگار و منبع خبر سایت تابناک هر سه به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.
 
روزنامه آفتاب یزد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آرا مجرم شناخته شد ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.