«پروانه مافی» نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس دهم درباره جلسه امروز فراکسیون زنان با وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: فراکسیون زنان بعد از ظهر امروز جلسه ای با وزیر کار و همچنین برخی مدیران زن برگزار کرد.

او تشریح کرد: در این جلسه گزارشی در مورد زنان سرپرست خانوار ارائه شد که بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در حدود 3.5 میلیون خانوار با سرپرست زن در کشور وجود دارد.

مافی با تاکید بر اینکه متاسفانه فقر در کشور زنانه شده است، گفت: این موضوع منجر می شود تا در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها به ویژه در برنامه ششم توسعه به موضوع زنان و مسئله زنان سرپرست خانوار نگاه ویژه ای شود.

این نماینده مجلس دهم به موضوع طلاق اشاره کرد و گفت: در این جلسه آماری از طلاق ها ارائه شد و اعلام کردند که در برخی از شهرها و استان ها تا حدودی آمار طلاق کاهش یافته و لازم است این سیاست دنبال شود.

مافی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان نیز سوالاتی از وزیر کار و مسوولان در مورد امکاناتی که وزارتخانه برای بهبود و رفاه زنان در شهرستان ها می تواند برقرار سازد، مطرح کردند.

او همچنین اظهار کرد: در این جلسه بحث مدیریت زنان و به کارگیری آنها در سطوح مدیریتی نیز مطرح شد که قول هایی از سوی وزارت خانه برای استفاده از این ظرفیت به نمایندگان داده شد.

پروانه مافی با بیان اینکه پیشنهادی در مورد اختصاص سهمیه ای برای اشتغال زنان در نظر گرفته شد، گفت: این پیشنهاد مورد استقبال وزیر و اعضای فراکسیون قرار گرفت، البته قرار شد در مورد میزان درصد این سهمیه بحث و کار کارشناسی  و به عنوان یک حکم قانون دائمی مصوب شود.

این عضو فراکسیون زنان در پایان اظهار کرد: به طور کلی نشست خوبی بود و در زمینه رفع موانع و در جهت بهبود شرایط زنان مباحث خوبی مطرح شد و البته قرار است این ارتباطات در آینده نیز وجود داشته باشد.