به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، افراد دستگیر شده پس از بازرسی و کنترل مدارک شناسایی به اداره پلیس استانبول در خیابان وطن انتقال یافته اند.

تابعیت این افراد اعلام نشده است.