به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، سی جلسه از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه می گذرد اما بیشتر از آنکه رد یا تصویب مواد به رای گذاشته شود ارجاع آن به کمیسیون تلفیق مد نظر است؛ ارجاع هایی که معمولا به دلیل ابهام در بخش هایی از مواد مطروح است.

ابهامات موجود در این مواد به حدی است که حتی علی لاریجانی هم دیگر نتوانست مقابل آن سکوت کند و در زمان بررسی ماده 83 یعنی موادی که به بحث ارتباطات و فناوری مربوط می شد گفت "این چه طرز قانون نویسی است؟" با آنکه جلسه نوبت دوم روز گذشته مجلس کاملا به بحث در مورد یک ماده گذشت اما نهایتا در پایان رای به ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق داده شد.

این موضوع امروز نیز ادامه داشت و ماده 88 این لایحه نیز با موضوع «مالیات بر تولید و واردات سیگار و محصولات دخانی» به کمیسیون ارجاع شد.