به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، امروز (یکشنبه) 19 دی ماه به پرونده های خبرگزاری «مهر» و  «موج» در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

پرونده خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افشای مطالب دادگاه تشکیل شد که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن هیات منصفه وارد شور شد و با اکثریت آرا مدیرعامل این خبرگزاری را مجرم تشخیص نداد.

پرونده مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری موج با 10 شاکی و با دو عنوان اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت که در خصوص اتهام  افترا و تهمت به مقامات و نهادها با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند و هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

همچنین در رسیدگی به تخلفات مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص اتهام  نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.