اول؛ هاشمی رفسنجانی روی دوش دو طیف تشییع شد؛ آنهایی که کمتر از یک سال پیش پای صندوق های رای، او را در صدر لیست های انتخابی خود نوشتند و دوم آنهایی که حتی اگر به او رای ندادند ولی منصفانه قدردان همه زحماتی بودند که هاشمی در سال های مبارزه و مدیریت برای ایران کشیده بود. در میان این افراد هم اصلاح طلب بود و هم اصولگرا، در واقع این توصیف واقعی از آیت الله هاشمی رفسنجانی است، او هم اصلاح طلبان را اقناع می کرد و هم اصولگرایان را، به همین دلیل هم چنین باشکوه به خانه ابدی بدرقه شد.

دوم؛ هاشمی رفسنجانی روی دوش قدرت طلبان فرصت طلب  تشییع نشد، کسانی که کمتر از یک سال پیش در رسانه هایشان او را سردمدار لیست انگلیسی خواندند و در همه سال های گذشته چون او را مانع افزون خواهی و قدرت طلبی خود می دیدند به انواع و اقسام تهمت ها، تخریب کردند دیروز نه تنها نیامدند که با عصبانیت بدرقه شکوهمند آیت الله را به نظاره نشستند.

سوم؛ هاشمی رفسنجانی روی دوش مردم ایران تشییع شد، مردم می بینند، می شنود و قضاوت می کنند. دیروز همه آنهایی که دلشان برای ایران و انقلاب و منافع ملی می تپید با چشم های گریان آمدند تا در تشییع باشکوه آیت الله، رای هفتم اسفند خود را تایید کنند.

چهارم؛ هاشمی رفسنجانی روی دوش وحدت ملی تشییع شد و این همه آن چیزی بود که سال ها او دنبالش می گشت، تنوع شعارها و رفتارهای مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان می دهد مجموعه مردم ایران با هر تفکر و هر اندیشه ای می توانند در یک محل و با نگرش های متفاوت تجمع کنند و آب از آب تکان نخورد. این یعنی چتر جمهوری اسلامی نه تنها برای همه جا دارد بلکه می تواند دل ها را بیشتر به هم نزدیکتر کند.

پنجم؛ هاشمی رفسنجانی روی دوش اعتدال تشییع شد، تخریب ها و تهمت ها مردم را از راهی که با همراهی آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیش گرفته بودند برنگرداند و دیروز تفکر و منش اعتدال که نمادش هاشمی است، خیابان های تهران را در سیطره خود گرفت.

ششم؛ اما دیروز اولین لحظه ای که شانه ها را تکان داد و چشم ها را خیس کرد، همان صحنه ای بود که رفاقت ۵۹ ساله به لحظه وداع رسید. وقتی رهبری پس از پایان نماز کنار تابوت نشستند تا با آشیخ اکبر وداع کنند، چشمان همه کسانی که این صحنه را از تلویزیون های بزرگ نصب شده در خیابان ها تماشا می کردند  خیس شدند. تندروها در یک و نیم دهه گذشته بسیار تلاش کردند هاشمی را مقابل رهبری قرار دهند، بسیار جهد کردند تا بگویند حامیان هاشمی نقطه مقابل نظام و رهبری هستند ولی دیروز، یک ملت بود، یک رهبر و یک یار سفر کرده، به گمانم در میان اندوه جاری در ملت ایران، هاشمی رفسنجانی تنها ایرانی خوشحال بود که می دید بالاخره هدفش محقق شد و یک ملت را در کنار هم با همه اختلافات فکری جمع کرد.