به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پیام توییتری محمد نهاوندیان به شرح زیر است:

آفرین بر مردم قدرشناس و درود بر آن روح وحدت آفرین که پروازش نیز همچون زندگیش، گروه و گرایش های گوناگون را گرد هم آورد و تجلی بخش وحدت و شخصیت این ملت شد.