آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با برنا اظهار کرد: شخصیت هاشمی رفسنجانی به گونه ای نبود که در یکی دو جمله بتوان آن را توصیف  کرد. من فقط  می توانم بگویم هاشمی رفسنجانی پدراعتدال انقلاب بود.

وی با بیان اینکه "متاسفانه امروز ملت پدر اعتدال خود راز دست داده اند" افزود: وقتی اعتدال نباشد ظلم تداعی می شود و این جمله که می گویند انقلاب فرزندان خود را می بلعد مربوط به انقلاب هایی است   که در آن اعتدال وجود ندارد.

این نماینده مجلس خبرگان در خصوص خلا وجود شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای نظام و اصلاحات گفت: به هر صورت ایشان وزنه ای در نظام و انقلاب بودند و به عنوان یک شخصیت بین المللی شناخته می شوند و همه عوامل موجب خواهد شد تا کمبود وجود ایشان احساس شود بنابراین هرچند نظام قائل به شخص نیست اما خلا وجود ایشان مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که گزینه بعد از هاشمی برای مجمع تشخیص مصلحت چه کسی خواهد بود گفت: تعیین رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه مقام رهبری است