به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شادا، روزنامه فوق در شماره 2784 روز دوشنبه چهارم بهمن ماه، گفت وگویی با وزیر اقتصاد منتشر کرده است که متاسفانه اخلاق حرفه ای و رسانه ای در آن رعایت نشده و در بخش پیش درآمد آن، مطالب تحریف شده ای منتشر شده که با روح حاکم بر گفت وگو در تعارض است.

در این اطلاعیه آمده است: با آگاهی به اینکه این روزنامه از جایگاه و شخصیت حرفه ای مطلوبی برخوردار بوده و سابقه این جریده نیز تاییدی بر این مدعاست، انتشار چنین مقدمه ای بر گفت وگوی وزیر اقتصاد با آن روزنامه سبب شگفتی شده است.

آنچه خبرنگار این روزنامه در بخش مقدماتی گفت وگو آورده، به گفته صریح وی، برداشت شخصی اش از صحبت های وزیر اقتصاد در هنگام خداحافظی و به عبارتی کاملا به طور غیررسمی بوده است. متاسفانه این نقل قول از سخنان غیررسمی وزیر اقتصاد، ناقص و تحریف شده است و برداشت های نادرستی را القا می کند.

در پایان این اطلاعیه ضمن تاکید دوباره بر تحریف مطالب مطروحه در مقدمه گفت وگو، از همه رسانه ها می خواهیم با رعایت اخلاق حرفه ای و تعهدکاری به ویژه با توجه به حساسیت جایگاه و تبعات اجتماعی ناشی از اخبار و نقل قول هایی که نشر می دهند، مسوولانه برخورد و امانتداری را رعایت کنند.