به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، نیروهای ارتش تلفات جانی و خسارات مادی سنگینی به دشمن وارد ساخته اند و تاکنون سرگرم خنثی سازی و پاکسازی بمب، مین و همچنین مواد منفجره در خیابان ها و ساختمان ها، گشودن راه ها و تحکیم مواضع خود جهت جلوگیری از نفوذ تروریست هایی هستند که پس از شکست توسط نیروهای مسلح عراق مضمحل شده اند.