به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پس از پایان نخستین دور نشست عمومی سوری که با حضور هفت هیات شرکت کننده پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران در هتل ریکسوس برگزار شد، هیات های ایرانی، روسی و ترکیه ای بانیان مذاکرات سوری-سوری آستانه، جلسه مشترک تشکیل دادند.

محور این مذاکرات با حضور حسین جابری انصاری و سدات اونال معاونان وزارت خارجه ایران و ترکیه و سرگئی لاورنتیف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، بررسی بندهای پایانی بیانیه مشترک مذاکرات سوری اعلام شده است.

در سه روز گذشته نیز هیات های ایرانی، روسی و ترکیه ای چندین بار به صورت دوجانبه و سه جانبه دیدار کرده اند تا شانس موفقیت نشست آستانه را که برای نخستین بار از زمان آغاز بحران سوریه در شش سال گذشته نمایندگان دولت و گروههای مسلح مخالف رو در رو مذاکره می کنند، افزایش دهند.