به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، شراکت ترانس-پاسیفیک که با پشتیبانی باراک اوباما وارد مرحله مذاکره شده بود هیچگاه از سوی کنگره آمریکا تأیید نشد. به همین خاطر خروج از این مذاکرات پیامدهای آنی و واقعی بر سیاست های اقتصادی آمریکا به دنبال نخواهد داشت ولی بیانگر تغییرات بنیادی در دیدگاه تجاری آمریکا تحت کابینه ترامپ خواهد بود.

شراکت ترانس-پاسیفیک یک پیمان تجاری پیشنهادی میان دوازده کشور در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه است که هدف آن ترویج رشد اقتصادی، ایجاد و حفظ مشاغل، ارتقای نوآوری و تولید و رقابت در عرصه اقتصاد، و کاهش سطح فقر در کشورهای شریک در این پیمان است.