به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی 1395 به عدد 254.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافت.

این شاخص در دی 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6 درصد افزایش داشته است.