به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، خبرنگاری درباره اتهامات برادر دکتر روحانی و ارتباط او با یکی از متهمان مالی پرسید. سخنگوی دولت در این باره گفت: بابک زنجانی تا چندی پیش ب.ز معرفی می شد و صرف‌نظر از اینکه چرا اسامی اشخاص به صراحت برده می شود، معتقدیم قوه قضاییه قوه مستقلی است و با هر مجرمی برخورد می کند و نیاز به زحمت هیچ نماینده ای برای درخواست رسیدگی نیست. ولی اتهام افکنی این چنینی پیش از اینکه چیزی در دادگاه اثبات شده باشد را باید دید پس از عدم اثبات، چطور خواهد شد. اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد اتهامات وارد نیست، نمی دانم کسانی که نام اشخاص را صریحا می برند، چه پاسخی به افکار عمومی می دهند.