به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت نفت، علی کاردر درباره احتمال اضافه شدن شرکت‌های دیگری به وندورلیست شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در مناقصات قراردادهای جدید نفتی، گفت: وندورلیست در هیچ جای جهان بسته نمی‌شود و در این وندورلیست نیز امکان اضافه شدن شرکت‌های دیگر پس از ارزیابی‌های شرکت ملی نفت ایران وجود دارد.

معاون وزیر نفت، افزود: در مناقصه میدان آزادگان جنوبی قرار نیست تمام شرکت‌های بین‌المللی تایید شده در وندورلیست حضور پیدا کنند و تناسب توانمندی شرکت‌ها با این میدان مدنظر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به پیشرفت حدود ٩٠ درصدی کار تنظیم پیش‌نویس قراردادهای نفتی، اظهار داشت: این متن طی هفته‌های آتی نهایی شود.

معاون وزیر نفت درباره میزان پیشرفت توافقنامه اصولی امضا شده به منظور توسعه فاز ١١ پارس جنوبی بیان کرد: مطالعات میدان انجام و اسناد مناقصات برای پروژه‌های فرعی آماده شده و روند کار از سرعت مطلوبی برخوردار است.

این عضو هیات مدیره  شرکت ملی نفت افزود: این توافق نامه تا پایان امسال و یا اوایل سال آینده به قرارداد تبدیل شود.

کاردر درباره نتایج مطالعات حاصل از امضای قراردادهای محرمانگی و تفاهمنامه‌های متعدد با شرکت‌های بین‌المللی هم توضیح داد: برخی از این مطالعات آماده و به شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.