به گزاشر گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محسن رضایی در ابتدای این جلسه با تاکید بر ضرورت جهت گیری شفاف برنامه های پنج ساله توسعه کشور گفت: باید گام های روشنی مطابق برنامه ششم توسعه برداشته و مشخص شود که با اجرای این برنامه در پنج سال آینده چه اتفاقی در کشور روی می دهد و مردم شاهد چه تحولی در حوزه اقتصادی و معیشت خود خواهند بود.

وی به برخی مواد بررسی شده از لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: ایجاد شغل در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی از یک سو موجب صرفه جویی در بودجه عمومی و از سوی دیگر موجب افزایش درآمد دولت است.

در این جلسه که با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، غلامحسین محسنی اژه ای ، محمدرضا باهنر، سید مرتضی نبوی، محمد جواد ایروانی ،مجیدانصاری، محمدجعفرمنتظری، حمید رضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، داود دانش جعفری، اصغر واعظی، حسین مظفر، احمد وحیدی، عادل آذر و داود محمدی برگزارشد، مغایرت های مواد ٨٣، ٨٤، ٩٤، ٩٧، ١١٢ و ١١٨ برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس رسیده است با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بند د ماده ١١٨ با اکثریت آرا مغایر با بند ١٦ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و حذف شد.

به دلیل طولانی شدن مباحث مقرر شد، ادامه بررسی مغایرت های برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام در جلسات آتی کمیسیون نظارت مجمع در روز شنبه پیگیری شود.