به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن پیام بخش خصوصی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیرامورخارجه

نام بلند بسیاری از مفاخر ملی ایران، به پاس مجاهدت ها، تلاش ها و اقدامات موثر و راهگشایشان در ذهن و جان فعالان بخش خصوصی ایران باقی خواهد ماند و مردم این سرزمین تا همیشه تاریخ از آنها به نیکی و احترام یاد خواهند کرد.

امروز با نهایت ادب و احترام باید اعلام کرد که نام شما نیز در ردیف بزرگان این سرزمین و در قله های غرورانگیز تاریخ به صفت یکی از موثران و بانیان خیر و برکت به یادگار می ماند.

توافق هسته ای و اجرای برجام نه تنها سندی ملی برای نشان دادن اقتدار ملت ایران، که برگ زرینی از کمال خردورزی، توسعه خواهی و صلح طلبی برای ایران اسلامی است و این مهم به کمک اندیشه، مدیریت و رفتار مدبرانه شما، دستگاه دیپلماسی کشور و با رهنمودهای مقام معظم رهبری به دست آمده است.

بخش خصوصی ایران بیش از تمام آحاد جامعه به خوبی از اهمیت آنچه رخ داده آگاه هست و بعدها در پیشگاه تاریخ شهادت خواهد داد که برجام، راه نجاتی برای اقتصاد ایران و خط پایانی بر یک دهه عدم توسعه یافتگی جامعه ایرانی بود.

امروز از جایگاه پارلمان بخش خصوصی و به نمایندگی از تمامی صاحبان کسب و کار، در نهایت ادب و احترام دست شما را به گرمی می فشاریم و مراتب قدردانی فعالان اقتصادی کشور را به اطلاع شما می رسانیم.

امید است در سایه لطف الهی همچنان منشاء خیر و برکت برای این سرزمین باشید. تاریخ نام شما را ارج می نهد و آینده سازان این کشور به وجود الگوهای مترقی و خردمندی مانند شما افتخار می کند.

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

photo_2017-01-24_17-05-39