به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، دکتر روحانی در همایش روز ملی فناوری فضایی خطاب به ترامپ گفت: