به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «اکبر ترکان» در احکام جداگانه «علیرضا موحدی» را به عنوان «معاون توسعه مدیریت»، «محمدرضا توسلی» را به عنوان « معاون حقوقی و امور مجلس» و «علی شمس اردکانی» را به عنوان «مشاور دبیر در امور بین الملل» منصوب کرد.

ترکان در احکام «معاون توسعه مدیریت» و «مشاور در امور بین الملل»، بر لزوم اجرای برنامه های تحول اداری، توانمندسازی سرمایه های انسانی، پیگیری امور حسابرسی سازمان های مناطق آزاد، بررسی مقدماتی صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان های مناطق، سازماندهی امور اداری و مالی تاکید کرده است.

در حکم «معاون حقوقی و امور مجلس» نیز تعامل با نمایندگان مجلس، تنظیم و ارایه به موقع لوایح مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعامل با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بررسی مسائل و مشکلات حقوقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات مرتبط و به روز رسانی مجموعه قوانین مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

ترکان ابراز امیدواری کرده است با بهره مندی از توان مدیران، سامان چشمگیری در دوره پسابرجام برای پویایی در میدان های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد کشور فراهم شود.