به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن مواد 17 و 18 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.

بر اساس ماده 17 این طرح که به تصویب مجلس رسید ماده 63 مکرر قانون انتخابات شوراها و شهرداران کشور به عنوان تبصره 2 ماده 61 این قانون منتقل و شماره تبصره‌ها اصلاح شد.

همچنین بر اساس ماده 18 طرح مذکور یک ماده به عنوان ماده 61 مکرر به قانون افزوده می‌شود که بر مبنای آن هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و بدون اخذ موافقت کتبی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بازرس یا بازرسانی اعزام می‌کند.