به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از "شاتا"، بیش از ۱۵ هزارو ۶۸۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومانتسهیلات رونق تولید به ۲۲ هزارو ۸۹۳ واحد صنعتی و کشاورزی سراسر کشور تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است که از این تعداد ۱۰ هزا رو ۷۰۴ واحد از طریق بانک و ۱۲ هزا رو ۱۸۹ واحد از طریق فرآیند رونق تولید تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

هم چنین ازمجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده تا به امروز، حدود ۶ هزارو ۹۵۷ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان از طریق مستقیم بانکها و ۸ هزارو ۷۲۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان از طریق فرایند رونق تولید پرداخت شده است.

گفتنی است، استان های مازندران با ۹۸۷ واحد، اصفهان با ۹۶۵ واحد ، گیلان با ۷۶۸ واحد و سمنان با ۷۰۸ واحد به ترتیب بیشترین میزان دریافت تسهیلات رونق تولید را به خود اختصاص دادند و مناطق آزاد با ۳۲ واحد دریافت کننده در انتهای جدول دریافت تسهیلات قرار گرفت.

بر این اساس، کل واحدهای نظارت و رصد شده ۲ هزارو ۲۹۹ واحد بود که مجموع مبلغ دریافتی این تعداد واحد ۲ هزارو ۹۹۶ میلیارد  و ۱۴۹ میلیون تومان بوده است.

بانکهای مشارکت کننده در این طرح آینده ، انصار ، پاسارگاد ، پست بانک ، رفاه کارگران ، سپه ، سینا ، صادرات ، صنعت و معدن، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، ملت و ملی بوده اند.

بانک کشاورزی با ۲۳۹۵ واحد بانک ملی با ۱۷۵۰ واحد بانک صادرات با ۱۶۴۳ واحد ، ملت با ۱۵۴۶ واحد و تجارت با ۱۱۶۹ واحد و بانک صنعت و معدن با ۵۸۹ واحد به ترتیب بیشترین پرداخت تسهیلات را در این طرح به خود اختصاص دادد.

گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت با در اختیار داشتن ۴۶ درصد درخواست تسهیلات طرح رونق تولید ۷۵ درصد مبلغ تسهیلات را به خود اختصاص داد.