به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این مراسم که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

برگزیدگان بیست وپنجمین جشنواره دانشجوی نمونه در این مراسم لوح تقدیر خود را اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری دریافت کردند.

از 40 دانشجویان برگزیده نمونه کشوری در سال 95، 13 نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی و 27 نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های وزارت علوم هستند.

 

اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه