«اشرف بروجردی» فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری برنا درباره ساز و کار اصلاح طلبان در انتخابات 96 گفت: زمان کوتاهی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و در این مدت کوتاه دور از ذهن نیست که بهار سال 96، سراسر تحت تاثیر فضای انتخاباتی باشد. اگرچه از خرداد ٩٢ اصلاح‌طلبان موفقیت‌های خوبی را در دو انتخابات گذشته کسب کرده و توانسته اند تغییر مهمی را در ترکیب قدرت سیاسی ایران ایجاد کنند اما نمی‌توان چشم بر این حقیقت بست که زمان باقی مانده برای جناح‌های سیاسی کشور که درگیر انتخابات هستند، بسیار حیاتی خواهد بود.

بروجردی با اشاره به جبهه رو به روی اصلاح طلبان گفت: زمان کوتاهی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و در این مدت کوتاه دور از ذهن نیست که بهار سال 96 کشور، سراسر تحت تاثیر فضای انتخاباتی باشد. اگرچه از خرداد ٩٢ اصلاح‌طلبان موفقیت‌های خوبی را در دو انتخابات گذشته کسب کرده و توانسته اند تغییر مهمی را در ترکیب قدرت سیاسی ایران ایجاد کنند اما نمی‌توان چشم بر این حقیقت بست که تا پایان اردیبهشت برای جناح‌های سیاسی کشور که درگیر انتخابات هستند، بسیار حیاتی خواهد بود.

او ادامه داد: اصولگرایان با وجود تشکیل "جمنا" نتوانستند به یک اجماع نهایی برسند و همین می‌تواند نمود پیروزی روحانی در انتخابات باشد. بی تردید بخشی از سبد رای حسن روحانی در انتخابات آتی در برگیرنده رای اصولگرایان خواهد بود و البته این اتفاق جز با انسجام و وحدت در بین اصلاح‌طلبان حاصل نخواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه "خوشبختانه استراتژی اصلاح‌طلبان مشخص است" تصریح کرد: شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی با قوت در این مسیر حرکت خواهند کرد و احزاب اصلاح‌طلب بیش از گذشته فعال خواهند بود و نتیجه این انسجام و اجماع در نهایت چیزی جز پیشرفت و پیروزی اصلاح‌طلبلن نخواهد بود.

بروجردی در خاتمه، تلخ‌ترین اتفاق سال 95 را در عرصه سیاست رحلت آیت‌‍الله هاشمی دانست و گفت: راه آیت‌الله ادامه خواهد یافت و اصلاح‌ طلبان با تجربیات و گفته هایی که از این بزرگوار به جامانده است بیش از گذشته با وحدت و هماهنگی حرکت خواهند کرد. انتخابات آتی، پرشور و سلامت برگزار خواهد شد.