به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، با گشوده شدن مراکز رأی گیری در ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور آغاز شد.

ترکیه باید نظر خود را درباره تبدیل نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی اعلام کنند. اگر مردم ترکیه از این اصلاحات حمایت کنند، این بزرگترین تغییر از زمان بنیان گذاری نظام جمهوری ترکیه در سال 1923 خواهد بود.

براساس نظرسنجی‌ ها؛ تعداد آرای موافق و مخالف به یکدیگر نزدیک است.