به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 27 این لایحه با 139 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند 27 این لایحه آمده است؛ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و راه و شهرسازی، از محل اعتبارات مندرج در ردیفهای بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی مکلفند طی برنامه‌ای پنجساله که به تأیید سازمان می‌رسد، حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای  تحت تأثیر رخداد‌های گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

تبصره1- وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین درمناطق موضوع این ماده تأمین کند و تخصیص دهد و درصورت کسری منابع، تخصیص لازم را  از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین نماید.

تبصره2- وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد(20%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری شهرها و دهیاری‌ها پرداخت نماید.