به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در مراسم آغاز به کار این ستاد جمعی از اعضای حقوقدان و یکی از فقهای شورای نگهبان و همچنین کارشناسان شورای نگهبان قانون اساسی حضور دارند.

ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات بازوی اجرایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که بر فرآیند انتخابات تا پایان بازشماری آرا نظارت خواهد کرد.