به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، بر اساس جزئیات در فرمان اشرف غنی آمده است که مطابق بند ۱۳ ماده ۴۶ قانون اساسی افغانستان احمد ضیا مسعود نماینده ویژه اشرف غنی در امور اصلاحات از سمت خود برکنار می شود.

دلیل این برکناری  ضیامسعود عدم موفقیت در پیشبرد وظایف و سمت خود اعلام شده است.

گفته می شود که ضیا مسعود این اواخر  دولت وحدت ملی افغانستان به رهبری اشرف غنی را مورد انتقاد قرار داده بود.