به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری برنا،  «محمد امین سازگارنژاد» در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در حاشیه امضای تفاهمنامه واگذاری مدیریت یک مرکز آمرزشی به اتاق تهران، گفت: در سالهای اخیر تکنولوژی هایی خریداری شده اما تکنولوژی آموزشی همراه با خریدها، صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری روی مهارت آموزشی و ارتقای مهارت ها به طور جدی در حال انجام است؛ در کشورهای آسیایی، در شرق آسیا نیز شرایط عالی است اما در غرب آسیا بسیار ضعیف و متناسب با نیازها نیست.
معاون وزیر تعاون در ادامه به امضای تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد که بر مبنای آن، مدیریت مرکز آموزش اقدسیه به اتاق تهران واگذار شد.
به گزارش ایرنا، در این مرکز آموزشی قرار است اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI) دوره های آموزشی تقاضا محور برگزار کند.
سازگارنژاد در این ارتباط گفت: از اینکه اتاق تهران پیشگام شد تا این مرکز با کمک اتریشی ها و تجربه و امکانات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده اداره سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وسیله بازار، صنعت و بخش خصوصی انجام شود.
معاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه ارتباط معناداری میان مهارت آموزی و صنعت وجود دارد، گفت: اگر صنعت را تارهای فرش توسعه بدانیم، مهارت آموزی پودهای این فرش را تشکیل می دهند.