به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز با حضور در شهر پرند مدول اول تصفیه خانه ی فاضلاب شهر پرند با ظرفیت ۲۹ هزار و ۱۵۴ متر مکعب در شبانه روز را افتتاح و به همراه وزیر نیرو از تاسیسات و بخش های مختلف این تصفیه خانه بازدید کرد. 

این طرح با توان داخلی و به دست نیروهای متخصص کشور افتتاح شده است.

طرح احداث تصفیه خانه ی فاضلاب شهر پرند در سه مدول با هدف جمع آوری، انتقال و تصفیه ی روزانه ۸۷ هزار متر مکعب فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است که در مدول اول فاضلاب جمعیتی حدود ۱۷۳ هزار نفر را در شبانه روز تصفیه خواهد کرد و قادر است سالانه ۱۰ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده با کیفیت مناسب جهت مصارف کشاورزی، صنعت و تغذیه ی آبخوان تامین نماید که کمک شایانی به اشتغال و تولید منطقه خواهد بود.

این پروژه با هزینه ای معادل ۱۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.