به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد خرم» به عنوان رییس ستاد انتخابات مجمع فرهنگیان ایران اسلامی انتخاب شد.