به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بهروز نعمتی در گفتگو با سحر گفت: صحبت های قالیباف یادر اور دوران بگم بگم بود و بیشتر به دنبال حاشیه سازی بودن تا اعلام برنامه های انتخاباتی، صدا و سیما هم باید زمانی برای پاسخگویی به تهمت ها اختصاص دهد تا کاندیداها بتوانند در معرض دید مردم به آن پاسخ دهند.

وی افزود: مردم در مناظره ها با واقعیت های کاندیدا ها آشنا می شوند و کاندیدا ها این فرصت را دارند تا برنامه های خود را ارائه کنند و آقای روحانی هم با حلم و روحیه شاخصی که از ایشان سراغ داریم باید در همین مسیر گام بردارند.