به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از سحر، هاشمی گفت: در زمانی که من ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشتم در صورتی که از تریبون رسانه ملی به فرد یا افرادی اتهامی وارد میشد طبق قانونی که در این باره بود، فردی که مورد اتهام واقع شده بود فرصت داشت تا دو برابر زمانی که به او توهین شده از خود دفاع کند.

وی تاکید کرد: با این اوصاف برخورداری حسن روحانی از زمان پاسخگویی در برابر توهین که به او شده است حقی قانونی است.