به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی در حاشیه جشنواره غذا و سلامتی در مشهد افزود: بخش شیلات در چهار سال اخیر در امر تولید، صادرات و افزایش مصرف سرانه موفقیتهای متعددی داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر سازمان شیلات فعالیت های ویژه ای در این بخش داشت. پارسال سه تن ماهی خاویار پرورشی در ایران تولید شد که بخش قابل توتوجه آن به آمریکای شمالی صادر شد و این در حالی است که در طول سال های پیش از صادرات به این شکل محروم بودیم.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: سال ۱۳۹۱ سرانه مصرف آبزیان در ایران ۷.۵ کیلوگرم در سال بود که این میزان سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۶ کیلوگرم افزایش یافت.

وی افزود: در خصوص میگوی پرورشی نیز تولید این محصول که سال ۱۳۹۱ کمتر از ۱۰ هزار تن بود سال ۱۳۹۵ به افزون بر ۲۳ هزار تن افزایش یافت که همین امر منجر به فعالیت مجدد سایتهای کارافتاده پرورش میگو شد.

صالحی به جایگاه ویژه ایران در تولید ماهی قزل آلا نیز اشاره و بیان کرد: با تولید ۱۶۴ هزار تن ماهی قزل آلا در آب شیرین رتبه نخست جهان را در این بخش در اختیار داریم و در مجموع ایران در تولید این نوع ماهی جزو پنج کشور نخست دنیا است.

وی ادامه داد: پارسال با ۴۱۲ میلیون دلار صادرات در بخش شیلات رکورد این حوزه شکسته شد. همچنین واردات در این بخش کمتر از ۱۸۰ میلیون دلار است که نشانگر تراز مثبت در بخش تجارت خارجی شیلات است .

رئیس سازمان شیلات گفت: شیلات کشور در سال های گذشته به تولید ماهی های زینتی توجه ویژه ای داشت که می توان به تولید ۲۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی زینتی در سال گذشته اشاره کرد. این تولید نشانگر رشد ۲۰ درصدی در چهار سال گذشته است.