به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، یکی از سخنگویان پلیس آلمان اظهار کرد: چمدان مشکوکی در ترمینال BB فرودگاه برلین کشف و ضبط شده است. 

وی در توضیح گفته خود افزود: بخش زیادی از فرودگاه برلین به همین علت بطور موقت تعطیل شده است. 

سخنگوی پلیس همچنین گفت: تا ساعاتی دیگر و رفع خطر احتمالی فرودگاه کار خود را از سر می گیرد.