به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 در حالی به پایان رسید که مردم به جای دیدن مناظره 6 نامزد انتخابات شاهد رقابت زوج «روحانی – جهانگیری» با قالیباف بودند. رقابتی که آغاز کننده آن قالیباف بود.

حمله شهردار تهران به دولت یازدهم قابل پیش بینی بود. قالیباف قبل از آغاز مناظره‌ها نیز حملات خود علیه دولت روحانی را آغاز کرده بود. حملاتی که با شدیدترین جمله‌ها و کلمات همراه بود. او در هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت:« اگر آقایِ روحانی میانِ مردم بودند، به جای اینکه با «آمارهایِ کاغذی» از وضعیتِ خوبِ اقتصادی سخن بگویند، با گوش های خود می شنیدند که مردم می پرسند: چقدر شعار!؟ چقدر وعده!؟ و چقدر حرف!؟ آقایِ روحانی از بهتر شدنِ وضعیتِ اقتصادی می گویند، اما اگر ایشان پای خود را از درون اتاق شان بیرون بگذارند و میانِ مردم بروند، از واقعیت های ملموسِ دَرونِ جامعه، تصویر دقیق تری پیدا می کنند»

فرمانده سابق نیروی انتظامی با همین ادبیات وارد مناظره‌ شد و اولین مناظره را تبدیل به دو قطبی خود با رییس دولت یازدهم و معاون اول او کرد.

قالیباف برای شکست روحانی از استراتژی احمدی نژاد استفاده کرد. احمدی نژاد در دو انتخابات ریاست جمهوری 84 و 88 از روش دو قطبی سازی استفاده کرد. او با هاشمی و میرحسین وارد فضای دو قطبی شد و جامعه را به حامیان خود و حامیان این نامزدها تبدیل کرد.

قالیباف نیز در مناظره دیروز همین کار کرد را کرد. او خود را نماد 96 درصد مردم و روحانی را نماد 4 درصد مردم معرفی کرد.

او تلاش کرد خود نمایند مردم فرودست کشور معرفی کند که در این مناظره از زبان آنها سخن می‌گوید.