به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در پیگیری های اولیه و براساس شاهدت یکی از مسافران مشخص شد چند تن از هوادران یکی از کاندیداهای رقیب نیز در همان اتوبوس حضور داشتند و درزمان رسیدن به مقصد با فریب راننده اتوبوس بسته  امانتی را همراه با بارهای خود تحویل گرفته اند.

به دنبال این امر نمایندگان ستاد انتخاباتی حسن روحانی به محل ستاد کاندیدای مذکور در یزد مراجعه کردند و اقلام سرقت شده را شناسایی و به محل ستاد خود بازگرداندند.

صبح امروز حسن روحانی در ادامه سفرهای انتخاباتی اش به یزد رفت و مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت.