به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، اسدالله بادامچیان در گردهمایی امروز حزب موتلفه اظهار کرد: شرکت در انتخابات باید براساس تشخیص تکلیف باشد. نامزدی در انتخابات نباید براساس هوا و هوس باشد، بلکه باید براساس تکلیف الهی باشد. ما باید بررسی کنیم که چه کسی اصلح است اگر چند اصلح داشتیم باید شایسته ترین را انتخاب کنیم .

بادامچیان خاطر نشان کرد: اگر مردم براساس غوغاسالاری ها، موج آفرینی ها و جوسازی ها به کسی رای دادند در سیئات او شریک خواهند بود. اگر به فرد شایسته ای رای دادند، در خوبی های او شریک هستند.

وی همچنین تصریح کرد: عده ای با نیت خیر به قدرت رسیدند، اما بعد دچار هوا و هوس شدند. کسی ممکن است ادعا کند مثل رجایی عمل خواهد کرد، ولی ما باید ببینیم او مثل رجایی زندگی کرده است یا خیر؟

وی یادآور شد: ما باید برای خدا کار کنیم تا خدا ما را یای کند اگر خدا ما را یاری کند، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

این فعال سیاسی افزود: موتلفه تصمیم گرفت میرسلیم را به عنوان نامزد معرفی کند. وی فردی صادق، اخلاقی، متعهد و در خط ولایت است. او خودش نمی خواست بیاید حزب به او تکلیف کرد. او بیش از همه در مناظره با اخلاق صحبت کرد. تخریب نکرد و مشکلات و راه حل ها را مطرح کرد. حزب برنامه چشم انداز 15 ساله دارد و ابن برنامه ها را در اختیار نامزد خود قرار داده است.

بادامچیان گفت: به میرسلیم رای دهید تا او بتواند همه مشکلات را حل کند و استکبار جهانی را دچار عصبانیت کند.