«فرج الله رجبی» نماینده مردم شیراز در رابطه با عملکرد 4 ساله دولت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: دولت مملکتی را تحویل گرفت که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رابطه میان حاکمیت و مردم دچار آسیب های جدی بود. طبیعی است در این شرایط دولت یازدهم با مشکلات بسیاری مواجه باشد.

رجبی گفت: دولت یازدهم در حد یک مقیاس انسانی عمل کرد و ادعای قدیس بودن نداشت. او در این مقیاس توانست اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه نجات دهد و آرامش را برقرار کند، ضمن آنکه از رفتارهای پوپولیستی نیز فاصله گرفت.

این نماینده مجلس توضیح داد: عملکرد دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته باعث بهبود شرایط در کشور شد. ما امروز می بینیم در عرصه بین الملل دیگر یک کشور منزوی نیستیم و کرامت ایرانیان به آنها بازگشته است.

او درباره انتقاداتی که مطرح می شود، گفت: همان طور که گفتم دولت یازدهم خود را یک دولت ماورایی معرفی نکرد. در حال حاضر دولت نفت را با قیمتی کمتر از 50 دلار به فروش می رساند و منتقدان شرایط کشور را مقایسه می کنند با آن دولت که نفت را با قیمتی نزدیک به 150 دلار به فروش می رساند. لذا اگر انتقادی مطرح می شود باید صحیح باشد.

رجبی با اشاره به توسعه روابط در دولت یازدهم گفت: ما به هیچ عنوان نباید مملکت را تبدیل به یک کشور جزیره ای کنیم بلکه باید روابطمان گسترش پیدا کند تا همین مشکلات باقی مانده در ارتباط با بازارهای جهانی، مرتفع شود.