به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ، مقایسه واردات ۵ کالای اساسی گندم، گوشت قرمز، برنج، شکر و روغن‌خام نباتی در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ نشان‌دهنده کاهش چشمگیر واردات به لحاظ ارزشی و وزنی این کالاها می دهد چنانکه  میزان واردات گندم در سال ۱۳۹۱ از لحاظ وزنی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده است که در سال ۱۳۹۵ این مقدار به  یک میلیون و ۴۴۲ هزار تن گندم به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار کاهش یافته است.

همچنین گوشت قرمز وارداتی در سال ۹۱  یکصد و۱۷ هزار تن به ارزش ۶۴۴ میلیون و ۶۹۶ هزار دلار بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۹۳ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار رسیده است.

در ادامه این گزارش ذکر شده است که برنج وارداتی در سال ۹۱ ،  ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۰ هزار دلار  بوده که در سال ۹۵ به یک میلیون و ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است.

واردات شکر نیز در سال ۱۳۹۱ معادل یک میلیون و ۶۸۱ هزار تن بوده به ارزش یک میلیارد دلار که در سال ۹۵ به ۶۶۶ هزارتن معدل ۳۱۹ میلیون دلار  رسیده است .

واردات روغن نباتی در سال ۹۱ معادل یک میلیون و ۶۲۵ هزارتن به ارزش ۲ میلیارد دلار بوده است که در سال گذشته به یک میلیون تن معادل ۸۷۶ میلیون دلار رسیده است.