به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در ورزشگاه عضدی رشت و در همایش حامیان دکتر روحانی گفت: سلام می کنم به جوانان و خدا را سپاس می گویم که در جمع شما حضور دارم.  هر ایرانی به گیلانی ها افتخار می کند. سرنوشت کشور در دست شما جوانان است.

وی ادامه داد: شما احساس کردید در اداره کشور بحران بزرگی ایجاد شده است و در عرصه بین المللی با بدترین رفتار با ایران برخورد می کنند به همین دلیل پا به عرصه انتخابات در سال 92 گذاشتید.

وی درباره مشکلات کشور در سال های گذشته بیان کرد: بسیاری از دانشمندان ایرانی به دلیل داشتن شناسنامه ایرانی اجازه افتتاح حساب نداشتند. در داخل کشور نیز جوانان نسبت به آینده ناامید بودند. وصف سیاسی کشور هم از شعارهای شما پیدا بود. همچنین نیروهای انقلاب را رو در روی هم قرار دادند و شخصیت های بزرگ را خانه نشین کردند.

جهانگیری خطاب به ملت اظهار کرد: شما کار بزرگی در سال ۹۲ انجام دادید و کشور را به مسیر صحیح بازگردانید. کسی تصور نمی کرد ما بتوانیم تیم مراکز کننده انتخاب کنیم و به موفقیت برسیم. من با افتخار گفتم، صدای اصلاحات هستم. من از سه چهار ماه پیش این روزها را پیش بینی می کردم اما  انواع تهمت ها و برچسب ها را تحمل کردم.

جهانگیری گفت: من درباره اصلاحات با رهبری دیدار کردم و درباره تک تک شخصیت های اصلاح طلب صحبت کردم. نمی خواهم جزییات آن جلسه را امروز باز کنم اما وقتی به رهبری گفتم آیا اصلاح طلبان و اصولگرایان برای شما فرقی دارند، ایشان گفتند هر دو فرزندان من هستند. من به شما قول می دهم این مشکلات حل شدنی است.

وی در پایان گفت: یک طیف بی کفایت که قدرت اداره کشور را ندارند، می خواهند با تهمت زنی اداره امور را در دست بگیرند. ما راهی که سال ۹۲ آغاز کردیم، ادامه می دهیم.