به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این جدول، جمع جداول روزانه رصد شده از تاریخ ۱۰ تا ۲۶ اردیبهشت (ساعت ۱۴) است که بر اساس رصد روزانه رسانه‌های مشمول ماده ۶۸ قانون انتخابات(رسانه های دولتی و بهره مند از بخش عمومی) انجام و به صورت روزانه برای ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.این بررسی بر پایه درج اخبار له و علیه در خصوص نامزدهای انتخاباتی بوده که با در نظر گرفتن رعایت نکردن نسبت عادلانه انتشار اخبار پوششی و تولیدی برای همه نامزدهای ریاست جمهوری انجام شده و اخبار انتخاباتی غیرمرتبط با نامزدها را شامل نمی شود. همچنین تعداد اخبار یادشده تقریبا یک سوم اخبار  انتخاباتی منتشر شده در این رسانه ها است که اخبار دارای رویکرد اطلاع رسانی در خصوص نامزدها - با نسبت مساوی - را شامل نمی شود.

نام رسانه /تعداد تخلفات ثبت شده

آنا / ۶

ایرنا / ۶۴

ایسنا /۵۴

برنا /۶۲

تسنیم/۲۴۵

دانشجو/۱۸۳

فارس/۲۵۱

مهر/۱۶۰

ایران/۲۵

جوان/۴۳

خراسان/۵

شهروند/ ۲۳

قدس/۳۲

کیهان/۹۴

همشهری/7