به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تعداد نهایی تایید و رد صلاحیت‌شدگان افزود: از کل افرادی که در انتخابات شوراهای کشور در سراسر ایران ثبت نام کرده بودند، ۲۶۵ هزار و ۴۲۰ نفر تایید صلاحیت و ۶ هزار و ۲۹۲ نفر رد صلاحیت شدند. همچنین ۱۴ هزار و ۶۷۳ نفر هم از عرصه رقابت‌ها انصراف دادند.

به گفته محمودی شاه‌نشین، بیش از ۹۴ درصد از ثبت‌نام کنندگان روستایی و بیش از ۸۴ درصد از ثبت‌نام کنندگان شهری، در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه گفت: ۲۳۱ هزار و  ۳۴۵ نفر از ثبت‌نام کنندگان، در حوزه روستایی بودند که ۸ هزار و ۷۹ نفرشان انصراف دادند. همچنین ۲۱۹ هزار و صد نفر تایید صلاحیت و چهار هزار و ۱۶۶ نفر رد صلاحیت شدند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تعداد تایید صلاحیت شدگان بخش روستایی گفت: این تعداد قرار است بر سر ۱۲۰ هزار و ۸۷۳ کرسی باهم به رقابت بپردازند.

او با بیان اینکه تعداد کل ثبت‌نامی های شهری ۵۵ هزار و ۴۰ نفر بودند، ادامه داد: از این تعداد، ۶ هزار و ۵۹۴ نفر انصراف دادند که در نهایت ۴۶ هزار و ۳۲۰ نفر تایید صلاحیت و دو هزار و ۱۲۶ نفر رد صلاحیت شدند. محمودی اضافه کرد: تعداد کرسی‌های شوراها در شهرها نیز ۶ هزار و ۷۳۷ عدد است که تایید صلاحیت شدگان شهر بر سر این تعداد به رقابت می‌پردازند.

محمودی شاه‌نشین در پاسخ به این سوال که آمار تایید صلاحیت شدگان در هیات‌های نظارت و اجرایی چقدر متفاوت بود، گفت: هیات‌های اجرایی صلاحیت ۲۷۲ هزار و ۹۳۰ نفر را تایید و ۹ هزار و ۲۶۱ نفر را رد کرده بودند. بعد از این مرحله، وقتی پرونده‌ها به هیات‌های نظارت آمد، تعدادی از داوطلبان انصراف دادند که در نهایت صلاحیت ۲۶۵ هزار و ۱۲۱ نفر در هیات‌های نظارت تایید و ۹ هزار و ۸۳۵ نفر رد شدند. او در ادامه با بیان اینکه با شکایت بعضی داوطلبان، بررسی پرونده‌هایشان به هیات مرکزی نظارت آمده بود، گفت: با بررسی این شکایات، صلاحیت نزدیک به ٩٠٠ نفر در هیات مرکزی نظارت تایید و ۷۹ نفر نیز صلاحیتشان رد شد.

همچنین براساس آمار منتشر شده از هیات‌های اجرایی، ۶۷ هزار و ۶۰۱ شعبه اخذ رای در کل کشور وجود دارد که ۹ هزار و ۷۵۳ شعبه از آنها، مکانیزه هستند. به گفته محمودی شاه‌نشین در ۱۴۱ شهر کشور که شوراهای ۷ و ۹ نفره دارند، انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.